Local de descanso e intimidade absoluta. Deve reflectir a personalidade de quem o habita e transmitir a calma para o descanso.